Lelki nevelés

Iskolánk egyházi jellege kötelez bennünket, hogy diákjaink a tananyag minél magasabb szintű elsajátítása mellett lelki életükben is növekedjenek, fejlődjenek. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk az ő lelki nevelésükre is. Ez legfőképp közösségben végzett lelki programok által valósulnak meg. Elengedhetetlennek tartjuk a hitélet töretlen és folyamatos gyakorlását, mert hisszük, hogy ezáltal válhatnak egészséges keresztény lelkületű emberré a nálunk végző fiatalok.

A tanév folyamán a következő alkalmakat tartjuk rendszeresen:

 • Vasárnapi közös esti szentmise ( 19 órakor )
 • Reggeli és esti közös imádság
 • Októberi rózsafűzér ájtatosság
 • Iskolánk védőszentjének, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe novemberben
 • Adventi rorate szentmisék
 • Iskolakarácsony – Jézus Krisztus születésének közös ünneplése, betlehemes
 • Egyhetes nagyböjti lelkigyakorlat meghívott lelkigyakorlat vezetők részvételével. Alkalmat biztosítunk a nagyböjti szentgyónásra, szentáldozásra, valamint lelki beszélgetésekre, elmélkedésekre.
 • Nagyböjti keresztúti ájtatosság
 • Májusi ájtatosság
 • A környékbeli falvak búcsúünnepein az iskolánk kórusa énekel
 • Végzős diákjaink szülőfalujában áldáskérő – hálaadó szentmisét mond Berszán Lajos atya