Iskolakönyvtár

„A könyveket nem szeretni annyi,mint nem szeretni a bölcsességet,
s a bölcsességet nem szeretni annyi, mint állativá lenni…
Vigyázzunk tehát!
Mivelhogy a könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is;
könyvek nélkül pedig senki nem lesz tudósmég az iskolában sem:
ha szeretjük az iskolát, szeressük a könyveket, az iskolák lelkét is;
amelyik iskolát nem éltetik a könyvek, az halott.”

Johannes Amos Comenius
Könyvtár Iskolánkban a könyvtár 1999 őszétől létezik. Helyisége többszöri költözködés után a tanárival szemben az első emeleten kapott helyet, jól megközelíthető központi helyen. Csupán egy helyiséggel rendelkezünk, ahol a helyben olvasást, kölcsönzést, raktározást kell megoldanunk. Az új dokumentációs központ megnyitását Szent Erzsébet napjára tervezzük. Könyveink nagy részét adományokból gyarapítottuk, az utóbbi három évben a román államtól is kaptunk pénzt könyvállományunk bővítésére. A legfrissebb adomány Sólyom László, a Magyar Köztársasági elnök ajándéka, a 2008. október 26-ai látogatásakor. Gyűjteményünk 14632 kötet, valamint tankönyvek. Ezek: kézikönyvek, ifjúsági irodalom, ismeretterjesztő könyvek, pedagógiai szakirodalom, DVD-k, CD-k és VHS-ek.

Szolgáltatásaink:

Könyvkölcsönzés – egy alkalommal három könyv kölcsönözhető, 2 hétre
Tankönyvkölcsönzés – egy egész tanévre
Helyben használható dokumentumok – ilyenek a lexikonok, enciklopédiák, multimédiás, audiovizuális eszközök, a tanítási órákra kivihetőt, de ezeket az óra végeztével vissza kell vinni a könyvtárba
Nyitva tartás:

Heti 40 órát (napi 8 órát) van nyitva. A tanulók és a tanárok gyakorlatilag bármikor bejöhetnek kutatni,Könyvtár2 olvasni, tanulni. A könyvtáros segítségét eközben bármikor igénybe vehetik.

Beiratkozás:

A beiratkozás a „személyi lap” nyomtatvány kitöltésével történik, melyekben az olvasó legfontosabb adatai szerepelnek. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.

Könyvtáros: Gábor Tünde